İletişim Formu Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarına İlişkin Açık Rıza Beyanı
Tur Assist Yardım Ve Servis Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde; Şirket merkezinin ve sunucularının İspanya ve İrlanda’da yer alması sebepleriyle şirket tarafından iş süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerimin KVKK Md.9/1 uyarınca açık rızam dahilinde yurt dışına aktarılmasına rızam vardır.