İletişim Formu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarak kişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıyla incelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tur Assıst Yardım Ve Servis Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği
Kişisel Verileriniz, İletişim Formunun doldurulması ve talepleriniz kapsamında tarafınız ile iletişime geçilebilmesi amaçları ile sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri
İletişim Formu kapsamında aşağıdaki verileriniz Şirket tarafından işlenecektir:
 Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad
 İletişim Bilgileri: E-mail Adresi, telefon numarası
 Mesaj Kutusundan verilecek bilgiler, konu

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği
İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt içi ve yurt dışında yerleşik İştirakler ve bağlı ortaklıklar, Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, Tedarikçiler, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve İş Ortakları ile KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimizin 19 Mayıs Cd. Dr.İsmet Öztürk Sk. Şişli Plaza Ofis Blokları, E Blok, Kat:B-2 34360 – Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresi üzerinden info@turassist.com e-posta adresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.
.