Tur Assist;

  • Müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını, beklentilerini, doğru olarak saptayan ve bu beklentilerin, yasal mevzuata uygun şekilde eksiksiz yerine getirilmesini taahhüt eden güvenilir bir asistans şirketi olmayı,
  • Müşterilerinin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
  • Ürün çeşitliliğini artırarak yeni pazarlar oluşturmayı ve bu doğrultuda lider konumunu sürdürmeyi,
  • İnsan odaklı yaklaşımı ile tüm çalışanlarına Tur Assist değerleri doğrultusunda gerekli eğitimleri sağlayarak, çalışanların kalite yönetim sistemine devamlı katkıda bulunması için teşvik edilmesi,
  • Tedarikçilerini karşılıklı yarar anlayışı içinde şirketin stratejik ortağı olarak değerlendirerek hızlı ve hatasız hizmet sağlamayı,
  • Risk ve fırsatları belirleyerek tüm süreçlerinde, her aşamada oluşabilecek hataları önleyen bir kalite yönetim sisteminin yürütülmesi ve sürekli geliştirilmesi için gereken tüm desteğin ve kaynakların sağlanmasını,

Kalite Politikası olarak belirlemiştir.